15.8.14

Sobre el PET-TAC (PET-TC)

La setmana passada vaig tenir prova trimestral de seguiment-control del càncer, la sisena des del tractament (cirurgies, ràdio i químioteràpia).

En aquesta ocasió va ser un PET-TAC, prova que van alternant amb els TAC (o TC) i les Ressonàncies Magnètiques.

I m'ha semblat interessant fer una petita descripció de la mateixa.

De fet, el PET-TAC és una prova emmarcada en la 'medicina nuclear' i consisteix en la injecció a la vena d’una substància de sucre en forma radioactiva, de manera que la màquina de la PET capta imatges de com les cèl·lules utilitzen aquesta substància, és a dir, identifica l’activitat metabòlica de les cèl·lules.

És una prova molt fiable en el sentit que identifica l'activitat de les cèl.lules cancerígenes.

Si voleu més informació, us comparteixo alguns vincles on hi ha molt més detall:

No comporta molèsties per al pacient, però és llarga, ja que un cop injectat el "sucre radioactiu" t'has d'esperar, en repòs, uns 50' per tal que aquest es reparteixi per tot el cos.

Podeu consultar una descripció de les diferents proves a http://www20.gencat.cat/portal/site/cancer/menuitem.6877f76ecea739f796072d10b0c0e1a0/?vgnextoid=feb713a323b73210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD

Una prova més per a donar #CanyaAlCancer